Aichi Triennale 2016 Rainbow caravan

 • 2016
 • 2013
 • 2013
 • 2016
 • 2013
 • 2013
 • 2016
 • 2013
 • 2013
 • 2016
 • 2013
 • 2013
 • 2016
 • 2013
 • 2013
 • 2016
 • 2010
 • 2010
 • 2016
 • 2010
 • 2010
 • 2016
 • 2010
 • 2010
 • 2016
 • 2010
 • 2010
 • 2016
 • 2010
 • 2010

Aichi Triennale 2016 Theme

Aichi Triennale 2016

Artistic Director:
Chihiro MINATO
Theme:
Homo Faber: A Rainbow Caravan
Concept:
Click here to read.
Date:
summer –autumn 2016
Artistic Director

Aichi Triennale 2016 Artistic Director
Chihiro MINATO